PV al ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac din 21.12.2017

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr.73-86/2017
Text hotarare: 
HCL Pesac nr.73/2017 - Privind încetarea contractului de închiriere a unor suprafețe din pajiștea comunală având nr.1238/10.03.2015, încheiat între Comuna Pesac și domnul Olteanu Ioan-Alexandru HCL Pesac nr.74/2017 - Privind aprobarea planurilor de situații pentru intabularea în cartea funciară a unor imobile reprezentând drumuri (DP 920 și DE 921) din Comuna Pesac, Județul Timiș, imobile aflate în proprietatea publică a Comunei Pesac HCL Pesac nr.75/2017 - privind instituirea unei taxe speciale de salubrizare HCL Pesac nr.76/2017 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, începând cu data de 1 ianuarie 2018 HCL Pesac nr.77/2017 - Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Comunei Pesac, pentru anul 2018 HCL Pesac nr.78/2017 - Privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul Comunei Pesac, rețea care va funcționa în anul școlar 2018-2019 HCL Pesac nr.79/2017 - privind aprobarea Strategiei anuale de Achiziții Publice a Comunei Pesac pe anul 2018 HCL Pesac nr.80/2017 - privind aprobarea Strategiei anuale de Achiziții Publice a Clubului Sportiv „ȘOIMII” Pesac pe anul 2018 HCL Pesac nr.81/2017 - privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv „ȘOIMII” Pesac, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, începând cu data de 1 ianuarie 2018 HCL Pesac nr.82/2017 - privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. Pesac nr.21/28.04.2017 HCL Pesac nr.83/2017 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2017 HCL Pesac nr.84/2017 - privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Pesac, Judeţul Timiș, conform prevederilor O.A.P. nr.96/2016 HCL Pesac nr.85/2017 - privind delegarea atribuțiilor de Șef al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) Pesac domnului Nedin Vasile-Petru, până la ocuparea respectivului post prin concurs HCL Pesac nr.86/2017 - privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare, doamnei Lipitor Adriana

Presedinte

COVACI FLORIN

Secretar

DUMITRAS ANGELICA