PV al ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac din 22.11.2017

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr.66-70/2017
Text hotarare: 
H.C.L. nr.66 din 22.11.2017 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2017; H.C.L. nr.67 din 22.11.2017 - privind constatarea apartenenței terenului înscris în C.F. nr.401652 Pesac (Nr. C.F. vechi: 3175), având Nr.top.: 865-871/87, în suprafaţă totală de 719 mp, la domeniul privat al Comunei Pesac, precum şi radierea dreptului de folosinţă veşnică înscris în favoarea numiților Dragoi Sofia și Dragoi Ioan; H.C.L. nr.68 din 22.11.2017- privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali, precum și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2018; H.C.L. nr.69 din 22.11.2017 - privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local care trebuie prestate pentru sumele acordate ca ajutor social, potrivit Legii nr.416/2001, pentru anul 2018; H.C.L. nr.70 din 22.11.2017 - privind aprobarea Agendei Culturale a Comunei Pesac pentru anul 2018

Presedinte

SLATINĂ FLORIN

Secretar

DUMITRAS ANGELICA