PV al ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac din 28.08.2017

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr.46-47/2017
Text hotarare: 
HCL Pesac nr.46/2017-Privind constatarea apartenenței terenului înscris în C.F. nr.401598 Pesac (Nr. C.F. vechi: 3291), având nr. cadastral 865-871/a/2/111, în suprafaţă totală de 985 mp, la domeniul privat al Comunei Pesac, precum şi radierea dreptului de folosinţă veşnică înscris în favoarea numiților Țintoi Gheorghe, zis Tomorogea și soția Țintoi Margareta, născută Iost; HCL Pesac nr.47/2017 -privind reactualizarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac în conformitate cu Legea nr.153/2017, începând cu data de 1 august 2017

Presedinte

BOGDAN IOAN

Secretar

DUMITRAS ANGELICA