PV al ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac din 29.05.2018

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr.39-50/2018
Text hotarare: 
HCL Pesac nr.39/2018 - privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea condiţiilor în care se acordă dreptul de acces pe domeniul public/privat al Comunei Pesac, în vederea instalării de infrastructură de comunicaţii electronice, conform dispoziţiilor Legii nr.159/2016; HCL Pesac nr.40/2018 - privind stabilirea condiţiilor în care se acordă către S.C. RCS & RDS S.A. dreptul de acces pe domeniul public/privat al Comunei Pesac, în vederea instalării de infrastructură de comunicaţii electronice, conform dispoziţiilor Legii nr.159/2016; HCL Pesac nr.41/2018 - Privind aprobarea modificării, prin act adiţional, a pct.1 al art.II din contractul de închiriere nr.1236/10.03.2015 încheiat între Comuna Pesac şi doamna Drăgan Roxana-Ioana, precum și a Anexelor nr.1-3 la contractul de închiriere ; HCL Pesac nr.42/2018 - Privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a terenului intravilan în suprafaţă de 1.187 mp aflat în proprietatea Comunei Pesac, patrimoniu privat, către domnul Băluță Dumitru, proprietar al construcţiei înscrise în C.F. nr.401337 (Nr. C.F. vechi: 3314, Nr.topografic: 865-871/a/2/139) a Comunei Pesac, având nr.cadastral 401337 ; HCL Pesac nr.43/2018 - privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.14 din 16.02.2018; HCL Pesac nr.44/2018 - Privind vânzarea, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a terenului intravilan înscris în C.F. nr.401598 a Comunei Pesac, având nr.top:865-871/a/2/111, în suprafață de 985 mp, aflat în proprietatea privată a Comunei Pesac şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Pesac; HCL Pesac nr.45/2018 - Privind vânzarea, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a terenului intravilan înscris în C.F. nr.401734 a Comunei Pesac, având nr.cadastral: 401734, în suprafață de 1.054 mp, aflat în proprietatea privată a Comunei Pesac şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Pesac; HCL Pesac nr.46/2018 - Privind aprobarea documentațiilor pentru prima înscriere în cartea funciară a unor imobile reprezentând drumuri (DE 844, DE 849, DE 853, DE 855 și DE 857) din Comuna Pesac, Jud.Timiș, imobile aflate în proprietatea privată a Comunei Pesac; HCL Pesac nr.47/2018 - Privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac pentru anul 2018; HCL Pesac nr.48/2018 - privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare,domnului Vichente Adrian; HCL Pesac nr.49/2018 - Privind aprobarea actualizării Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Comunei Pesac pe anul 2018 ; HCL Pesac nr.50/2018 - Privind rezilierea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 1.000 mp atribuit domnului JARDA SERGIU pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, precum şi rezilierea contractului de închiriere încheiat pentru diferenţa de teren dintre suprafaţa de 1.000 mp şi suprafaţa totală a parcelei în cauză.

Presedinte

BOGDAN ALEXANDRU-PETRU

Secretar

DUMITRAS ANGELICA