PV al ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac din 29.06.2018

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr.52-55/2018
Text hotarare: 
HCL Pesac nr.52/2018 - Privind aprobarea Planului de situație al imobilului cu nr.cad. Pș 931, aflat în proprietatea Comunei Pesac, domeniu privat, documentaţie întocmită de S.C. LUCO CAD S.R.L. în vederea rectificării suprafeței; HCL Pesac nr.53/2018 - Privind rezilierea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 1.000 mp atribuit domnului GROZAV FLORIN-NICOLAE pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, precum şi rezilierea contractului de închiriere încheiat pentru diferenţa de teren dintre suprafaţa de 1.000 mp şi suprafaţa totală a parcelei în cauză; HCL Pesac nr.54/2018 - privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanță; HCL Pesac nr.55/2018 - Privind rezilierea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 1.000 mp atribuit domnului PETROVICI PAUL pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, precum şi rezilierea contractului de închiriere încheiat pentru diferenţa de teren dintre suprafaţa de 1.000 mp şi suprafaţa totală a parcelei în cauză

Presedinte

MARCU CORNELIA

Secretar

DUMITRAS ANGELICA