PV al ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac din 30.01.2018

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr.3-8/2018
Text hotarare: 
HCL Pesac nr.3-8/2018 HCL Pesac nr.3/ 2018 - privind stabilirea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac pentru anul 2018 HCL Pesac nr.4/2018 - privind aprobarea transferului din sursa E a sumei de 1.810,70 lei reprezentând excedent pe anul 2017 în sursa A a bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2018 HCL Pesac nr.5/2018 - Privind aprobarea documentaţiei pentru dezlipirea imobilului înscris în C.F. nr.401663 Pesac aflat în proprietatea Comunei Pesac, domeniu privat, documentaţie întocmită de P.F.A. ing.Comloșan Ștefan HCL Pesac nr.6/2018 - privind actualizarea componenței Grupului de Lucru Local (GLL) înființat la nivelul Comunei Pesac HCL Pesac nr.7/2018 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac, Județul Timiș HCL Pesac nr.8/2018 - privind rezilierea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 1.000 mp atribuit domnului GIORGIEV MIODRAG pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, precum şi rezilierea contractului de închiriere încheiat pentru diferenţa de teren dintre suprafaţa de 1.000 mp şi suprafaţa totală a parcelei în cauză

Presedinte

COVACI FLORIN

Secretar

DUMITRAS ANGELICA