P.V. al ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac din data de 20.12.2018

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.93-96/2018
Text hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.93/2018 aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al Comunei Pesac pe anul 2019; H.C.L. Pesac nr.94/2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al Clubului Sportiv „ȘOIMII Pesac” pe anul 2019; H.C.L. Pesac nr.95/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, începând cu data de 1 ianuarie 2019; H.C.L. Pesac nr.96/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv „ȘOIMII” Pesac, începând cu data de 1 ianuarie 2019

Presedinte

LUNGU MIHAIL

Secretar

DUMITRAS ANGELICA