P.V. al ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac din data de 22.01.2019

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.3-7 / 2019
Text hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.3 / 2019 - privind stabilirea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac pentru anul 2019; H.C.L. Pesac nr.4 / 2019 - pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.95/20.12.2018; H.C.L. Pesac nr.5 / 2019 - privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul Comunei Pesac, rețea care va funcționa în anul școlar 2019-2020; H.C.L. Pesac nr.6 / 2019 - privind prelungirea unor contracte de închiriere încheiate pentru diferenţa de teren dintre suprafaţa atribuită gratuit în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 şi suprafaţa totală a parcelelor în cauză; H.C.L. Pesac nr.7 / 2019 -privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor atribuite unor tineri pentru construirea de locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, precum şi rezilierea contractelor de închiriere încheiate pentru diferenţa de teren dintre suprafaţa aribuită şi suprafaţa totală a parcelelor în cauză

Presedinte

LUNGU MIHAIL

Secretar

DUMITRAS ANGELICA