P.V. al ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac din data de 25.09.2018

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.65-70/2018
Text hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.65/2018 privind aprobarea constituirii comisiei de evaluare a ofertelor care vor fi depuse pentru procedura Execuția lucrărilor de construcție grădiniță în localitatea Pesac în cadrul proiectului „Construire grădiniță cu program prelungit, comuna Pesac”, precum și numirea responsabilului de achiziții la nivelul întregului proiect; H.C.L. Pesac nr.66/2018 pentru aprobarea „Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Pesac spre adoptare”; H.C.L. Pesac nr.67/2018 privind actualizarea normativelor de cheltuieli la nivelul U.A.T. Comuna Pesac; H.C.L. Pesac nr.68/2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.12 din 16.02.2018; H.C.L. Pesac nr.69/2018 privind modificarea și completarea art.1-2 din H.C.L. Pesac nr.87/15.12.2015; H.C.L. Pesac nr.70/2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2018.

Presedinte

FLUTURE DANIEL-IONEL

Secretar

DUMITRAS ANGELICA