P.V. al ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac din data de 27.11.2018

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.82-88/2018
Text hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.82/2018 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali, precum și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2019; H.C.L. Pesac nr.83/2018 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local care trebuie prestate pentru sumele acordate ca ajutor social potrivit Legii nr.416/2001, pentru anul 2019; H.C.L. Pesac nr.84/2018 privind aprobarea Agendei Culturale a Comunei Pesac privind principalele manifestări cultural - artistice şi sportive pentru anul 2019; H.C.L. Pesac nr.85/2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.81 din 31.10.2018; H.C.L. Pesac nr.86/2018 privind aprobarea constituirii ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST”; H.C.L. Pesac nr.87/2018 pentru modificarea art.2 al H.C.L. Pesac nr.60/30.07.2018 privind trecerea în domeniul public al Comunei Pesac a imobilului reprezentând Dispensarul Uman Pesac; H.C.L. Pesac nr.88/2018 Privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr.1969/30.04.2015 încheiat între Comuna Pesac și I.I. COVACI OANA

Presedinte

FLUTURE DANIEL-IONEL

Secretar

DUMITRAS ANGELICA