P.V. al ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac din data de 30.07.2018

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.58-61/2018
Text hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.58/2018 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2018 ; H.C.L. Pesac nr.59/2018 - privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei Pesac aprobat prin H.C.L. Pesac nr.52/03.06.2009 și prelungit prin H.C.L. Pesac nr.94/23.12.2015 până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general, dar nu mai târziu de data 31.12.2023; H.C.L. Pesac nr.60/2018 - privind trecerea în domeniul public al Comunei Pesac a imobilului reprezentând Dispensarul Uman Pesac; H.C.L. Pesac nr.61/2018 - privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac pentru anul 2018

Presedinte

MARCU CORNELIA

Secretar

DUMITRAS ANGELICA