P.V. al ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac din data de 31.08.2018

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.62-64/2018
Text hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.62/2018 privind aprobarea documentației pentru prima înscriere în cartea funciară a drumurilor de exploatare cu nr.cad. DE 830, DE 864, DE 862 și DE 860 din Comuna Pesac, Județul Timiș, imobile aflate în proprietatea privată a Comunei Pesac; H.C.L. Pesac nr.63/2018 privind desemnarea unui membru al Consiliului Local Pesac care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Maria Brindea” din Comuna Pesac, pentru anul școlar 2018-2019; H.C.L. Pesac nr.64/2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Pesac în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din Comuna Pesac pentru anul școlar 2018-2019

Presedinte

MARCU CORNELIA

Secretar

DUMITRAS ANGELICA