Rapoarte

Primaria Pesac

LISTĂ publicată la data de 25.09.2018 privind funcțiile din cadrul Primăriei Comunei Pesac și a  S.P.C.L.E.P. Pesac  care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, conform prevederilor art.33 din Legea-cadru nr.153/2017

LISTĂ publicată la data de 30.03.2018 privind funcțiile din cadrul Primăriei Comunei Pesac și a  S.P.C.L.E.P. Pesac  care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, conform prevederilor art.33 din Legea-cadru nr.153/2017

Rapoarte pe anul 2017 privind Legea nr.544/2001 și Legea nr.52/2003

Rapoarte de activitate ale consilierilor locali, viceprimar și comisii de specialitate din cadrul C.L. Pesac pe anul 2017

L I S T A publicată la data de 02.10.2017 privind funcțiile din cadrul Primăriei Comunei Pesac și a  S.P.C.L.E.P. Pesac  care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, conform prevederilor art.33 din Legea-cadru nr.153/2017

Situație Sintetică anuală a rezultatelor autoevaluării Sistemului de Control Iintern/Managerial la data de 31.12.2016

Raport asupra Sistemului de Control Intern/Managerial la data de 31.12.2016

Rapoarte pentru anul 2016 privind transparența decizională (Legea nr.52/2003) și liberul acces la informațiile de interes public (Legea nr.544/2001)