Rapoarte

Primaria Pesac

Situație Sintetică anuală a rezultatelor autoevaluării Sistemului de Control Iintern/Managerial la data de 31.12.2016

Raport asupra Sistemului de Control Intern/Managerial la data de 31.12.2016

Rapoarte pentru anul 2016 privind transparența decizională (Legea nr.52/2003) și liberul acces la informațiile de interes public (Legea nr.544/2001)

RAPORT DE EVALUARE A  IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 în anul  2012