Rapoarte de activitate ale consilierilor locali, viceprimar și comisii de specialitate din cadrul C.L. Pesac pe anul 2017