Eşti aici

PROIECTE DE HOTĂRÂRI

Numar act: 
4
Data: 
Vineri, 12 Iunie, 2020
Tip sedinta: 
Ordinara

P.H. nr.4/12.06.2020 privind aprobarea solicitării de prelungire a  Scrisorii de Garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.79/2009, pentru realizarea investiției „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA PESAC”

Atasament: 
Numar act: 
1
Data: 
Marţi, 30 Iunie, 2020
Tip sedinta: 
Extraordinara

P.H. nr.1/01.07.2020 - privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Pesac

Atasament: 
Numar act: 
2
Data: 
Marţi, 30 Iunie, 2020
Tip sedinta: 
Extraordinara

P.H. nr.2/01.07.2020 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2020

Atasament: 
Numar act: 
3
Data: 
Marţi, 30 Iunie, 2020
Tip sedinta: 
Extraordinara

P.H. nr.3/30.06.2020 - pentru modificarea H.C.L. Pesac nr. 41/19.06.2019 privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanță în perioada 2019-2020

Atasament: 
Numar act: 
1
Data: 
Luni, 13 Iulie, 2020
Tip sedinta: 
Extraordinara

P.H. nr.1/13.07.2020 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2020

Atasament: 
Numar act: 
2
Data: 
Luni, 13 Iulie, 2020
Tip sedinta: 
Extraordinara

P.H. nr.2/13.07.2020 - privind aprobarea alocării unui nou spațiu cu destinația de sediu pentru Postul de Poliție Pesac

Atasament: 
Numar act: 
1
Data: 
Vineri, 24 Iulie, 2020
Tip sedinta: 
Ordinara

P.H. nr.1/24.07.2020 - privind actualizarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac pentru anul 2020

Atasament: 
Numar act: 
2
Data: 
Vineri, 24 Iulie, 2020
Tip sedinta: 
Ordinara

P.H. nr.2 privind actualizarea „Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Pesac spre adoptare”

Atasament: 
Numar act: 
3
Data: 
Vineri, 24 Iulie, 2020
Tip sedinta: 
Ordinara

P.H. nr.3/24.07.2020 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei Comunei Pesac, precum și al S.P.C.L.E.P. Pesac, conform O.U.G. nr. 57/2019

Atasament: 
Numar act: 
4
Data: 
Vineri, 24 Iulie, 2020
Tip sedinta: 
Ordinara

P.H. nr.4/24.07.2020 - Regulament Intern - Primăria+SPCLEP Pesac

Atasament: