Eşti aici

PROIECTE DE HOTĂRÂRI

Numar act: 
1
Data: 
Vineri, 19 Februarie, 2021
Tip sedinta: 
Ordinara

P.H. nr. 1 din 19.02.2021 pentru aprobarea raportului primarului pe anul 2020 privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale Comuna Pesac

Atasament: 
Numar act: 
2
Data: 
Vineri, 19 Februarie, 2021
Tip sedinta: 
Ordinara

P.H. nr. 2 din 19.02.2021 privind aprobarea contului de  încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2020

Atasament: 
Numar act: 
3
Data: 
Vineri, 19 Februarie, 2021
Tip sedinta: 
Ordinara

P.H. nr. 3 din 19.02.2021 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică organizată potrivit legii,  a unui teren în suprafață totală de 532 mp, evidențiat în C.F. nr. 401519 Pesac, având nr. Top: 609-610/b, aflat în proprietatea Comunei Pesac, domeniu privat, reprezentând teren intravilan

Atasament: 
Numar act: 
4
Data: 
Joi, 25 Februarie, 2021
Tip sedinta: 
Ordinara

P.H. nr. 4-25.02.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea investiției ”CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA PESAC”

Atasament: 
Numar act: 
5
Data: 
Joi, 25 Februarie, 2021
Tip sedinta: 
Ordinara

P.H. nr. 5-25.02.2021 privind înlocuirea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Pesac pentru ședința ordinară din data de 26.02.2021

Atasament: 
Numar act: 
1
Data: 
Miercuri, 10 Martie, 2021
Tip sedinta: 
Ordinara

Proiect de Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 79/2009, pentru realizarea investiției „Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Pesac, localitatea Pesac”

Atasament: 
Numar act: 
2
Data: 
Miercuri, 10 Martie, 2021
Tip sedinta: 
Ordinara

Proiect de Hotărâre privind actualizarea componenței Grupului de Lucru Local (G.L.L.) înființat la nivelul Comunei Pesac

Atasament: 
Numar act: 
3
Data: 
Luni, 15 Martie, 2021
Tip sedinta: 
Ordinara

Proiect de Hotărâre nr. 3 din 15.03.2021 pentru modificarea și completarea H.C.L. Pesac nr. 23/14.04.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Pesac pentru anul 2021

Atasament: 
Numar act: 
4
Data: 
Miercuri, 17 Martie, 2021
Tip sedinta: 
Ordinara

Proiect de Hotărâre nr. 4 din 17.03.2021 privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 1623/21.04.2011 încheiat între Comuna Pesac și soții TĂȘEDAN DANIEL și TĂȘEDAN FLOARE

Atasament: 
Numar act: 
5
Data: 
Miercuri, 17 Martie, 2021
Tip sedinta: 
Ordinara

Proiect de Hotărâre nr. 5 din 17.03.2021 privind aprobarea cesionării contractului de servicii nr. 1834/19.05.2017 încheiat între COMUNA PESAC și S.C. EUROENGINEERING S.R.L. către S.C. EUROENGINEERING TIMIȘOARA S.R.L.

Atasament: